„ ასოციაცია სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის” (AFAD)

ორგანიზაციის შესახებ

„ ასოციაცია სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის” (AFAD) ჩამოყალიბდა 2014 წელს სოფლის მეურნეობის დარგობრივი სპეციალისტებისა და ბიზნეს კონსულტანტების ინიციატივით. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს სოფლის მეურნეობის სექტორში არსებული პრობლემების მოგვარებას დარგში დასაქმებული ფერმერებისა და დარგის სპეციალისტებისთვის ცოდნის მიწოდების ხელშეწყობით. ასოციაცია აქტიურად არის ჩართული სოფლის მეურნეობაში ექსტენციის განვითარების საქმეში რეგიონის მასშტაბით.

პროექტები

  • შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო და გაეროს განვითარების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით და პროექტი „ზრდა საქართველოში“ ტექნიკური მხარდაჭერით „ასოციაცია სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის“ სამეგრელოს რეგიონში სთავაზობს მოდულურ ტრენინგ პროგრამებს სხვადასვა დარგობრივი მიმართულებით, პროექტის მიზანია რეგიონში არსებული სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სერვისების და პროფესიული განათლების სფეროშო დასაქმებულთა შესაძლებლობების ზრდა და ადგილობრივი ფერმერებისთვის საკონსულტაციო სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება.

 

  • კომპანია „აგროსახლი“ დაფუძნდა 2014 წლის იანვარში. ორგანიზაცია დაფუძნდა USAD-NEO პროექტისა და კომპანია „ევრონათსის“ ერთობლივი ინიციატივითა და ფინანსური მხარდაჭერით. ამ პერიოდისათვის „აგროსახლი“ ფერმერებსა და ბიზნეს-ოპერატორებს სთავაზობს შემდეგი ტიპის მომსახურებებს: საკონსულტაციო და ტრენინგ მომსახურება, აგროლაბორატორია (ნიადაგის, ფოთლის ანალიზი, თხილის პროდუქტებში აფლატოქსინის დონის განსაზღვრა), ვეტ-კლინიკა ადგილზე მომსახურებით და გამოძახებით (ხელოვნური განაყოფიერება, წვრილფეხა ცხოველების სტაციონარული მომსახურება, ვეტ აფთიაქი, რენტგენი, ულტრაბგერითი კვლევა), აგრომაღაზია (აგროპრეპარატები, მინი ტექნიკა, სასოფლო- სამეურნეო იარაღები), მეტეოსადგურები და მოსალოდნელ დაავადებათა გავრცელების ალბათობაზე SMS შეტყობინება, სადემონსტრაციო- სანერგე მეურნეობა.

სიახლეები

კონტაქტი

ზუგდიდი, დემურიას ქ.#1

ტელეფონი: +995- 599 34 84 33

ელ-ფოსტა: info@afad.org.ge